Home > Hướng dẫn > Hướng dẫn mua bản quyền phần mềm HTsoft

Hướng dẫn mua bản quyền phần mềm HTsoft

HTsoft BizMan.NET thực hiện quy trình bán hàng và cung cấp bản quyền như sau

mua-ban-quyen-phan-mem

Chi tiết các công việc cần thực hiện sau bước Ký hợp đồng & Thanh toán:

Khách hàng (bên A), HTsoft (bên B) sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Bên B lập và gửi hợp đồng mẫu cho bên A qua e-mail

Bước 2: Bên A xác nhận nội dung, nhập thông tin công ty của bên A, và gửi email lại cho bên B

Bước 3: Bên B ký, đóng dấu và gửi bản cứng qua EMS (4 bản) cho bên A

Bước 4: Bên A ký và gửi lại (2 bản)

Bước 5: Bên A thanh toán 50% số tiền cho bên B(theo điều khoản ghi trong hợp đồng)

Bước 6: Bên B cài đặt, cấp bản quyền, hướng dẫn bên A sử dụng thành thạo

Bước 7: Bên A thanh toán nốt 50% số tiền còn lại cho bên B(theo điều khoản ghi trong hợp đồng)

Bước 8: Bên B chăm sóc, bảo hành cho bên A  một năm kể từ ngày ký hợp đồng

Chi tiết liên hệ: 04 7300 8080 – Hotline:  0985 140 111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*