Home > Hướng dẫn > Hướng dẫn nhập số lượng tồn kho đầu kỳ

Hướng dẫn nhập số lượng tồn kho đầu kỳ

Cấu hình Khách hàng và nhà cung cấp

Vào menu Cấu hình ->Khách hàng và Nhà cung cấp, khai báo một nhà cung cấp mới (Nên đặt tên là tên doanh nghiệp mình).

nhap-ton-kho-dau-ky

Nhập kho

– Vào menu Mua hàng ->Nhập kho, lập phiếu nhập kho thực hiện nhập kho với tất cả các mặt hàng có số lượng là số lượng tồn đầu và giá bằng 0, chọn nhà cung cấp là nhà cung cấp được tạo ra ở trên. Sau đó nhấn Ghi lại để hoàn tất.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*