Home > Tính năng cơ bản > Hướng dẫn Quản lý mặt hàng – Thêm sửa xoá

Hướng dẫn Quản lý mặt hàng – Thêm sửa xoá

Phần mềm bán hàng HTsoft BizMan.NET hỗ trợ không giới hạn số lượng mặt hàng, định nghĩa các mặt hàng tương ứng với các Nhóm hàng . Có thể nhập thủ công trên phần mềm hoặc dùng file mẫu excel để nhập liệu cho mặt hàng một cách đơn giản, tiết kiệm thời gian và chính xác.

1. Nhập mặt hàng trực tiếp từ phần mềm

Chọn menu Cấu hình –> Mặt hàng

Thêm mới mặt hàng

Chọn nhóm cho mặt hàng theo hình dưới đây, phải chọn nút lá – nút cuối cùng trong nhánh của cây.

Tìm đến nhánh của cây nhóm hàng cần thêm mặt hàng vào nhóm đó, khi dấu check được chọn vào nhóm nào thì ta sẽ thêm được mặt hàng nhóm đó(Tương tự như khi thêm file vào cây thư mục trong windows). Hệ thống cho phép thêm không hạn chế số mặt hàng vào nhóm hàng.

quna-ly-mat-hang

Các trường cần chú ý khi thêm mặt hàng:

– Mã hàng: được sinh tự động nếu bạn đã đặt mã ngắn cho cây thư mục nhóm hàng(cấp 1 và 2 của cây thư mục nhóm hàng). Bạn cũng có thể sửa lại mã hàng theo ý bạn.

– Có Serial/IMEI: nếu tích vào dấu check nghĩa là mã hàng đó bạn cần quản lý số Serial/IMEI cho mặt hàng như Điện thoại di động, Main, CPU,……….Hệ thống sẽ tự động kiểm tra, thống kê cho bạn Serial/IMEI trong các giao dịch khác sau này.

– Alias: phục vụ việc tìm kiếm nhanh, thường là từ đồng nghĩa, từ viết tắt…

– Giá nhập: Giá nhập vào ban đầu của hàng hóa.

– Giá bán lẻ: Nhập giá bán lẻ của mặt hàng. Giá bán lẻ sẽ hiển thị trên hóa đơn bán lẻ khi bán mặt hàng này.

– Giá bán buôn: Nhập giá bán buôn của mặt hàng. Giá bán lẻ sẽ hiển thị ra hóa đơn bán buôn khi bán mặt hàng này.

– Thuế: Nhập % thuế của mặt hàng này, sẽ hiển thị ra các giao dịch trên phần mềm.

– Ngưỡng nhập: Giới hạn ngưỡng nhập tối đa cho mặt hàng này. Hiển thị cảnh báo khi vượt quá.

– Ngướng xuất:Giới hạn ngưỡng xuất tối đa cho mặt hàng này. Hiển thị cảnh báo khi vượt quá.

– Hoa hồng BL: Số tiền mà nhân viên được hưởng hoa hồng trên mỗi mặt hàng bán ra qua hóa đơn bán lẻ.

– Hoa hồng BB:Số tiền mà nhân viên được hưởng hoa hồng trên mỗi mặt hàng bán ra qua hóa đơn bán buôn.

2. Sửa mặt hàng

Cách 1: Sửa từng mặt hàng

Nhấn vào nút Sửa để thực hiện, hoặc nhấn đúp chuột lên dòng muốn sửa trên grid.

Cách 2 : Sửa mặt hàng theo lô

Vào menu Cấu hình –>Mặt hàng –>Sửa mặt hàng theo lô.

sua-mat-hang-theo-lo

Cách 3: Sửa bằng chức năng nhập mặt hàng từ excel.

3. Xóa mặt hàng

Để xóa nhóm hàng, ta nhấn vào dòng chứa mặt hàng cần xóa, rồi nhấn nút Xóa:

Chuyển mặt hàng sang nhóm khác

Trong trường hợp ta tạo một mặt hàng đặt nhầm nhóm ta không cần phải mất công xóa mặt hàng ở nhóm này và tạo lại trong nhóm khác. Hệ thống hỗ trợ di chuyển 1 mặt hàng từ nhóm hàng này sang nhóm khác. Ta tìm đến mặt hàng cần chuyển trên grid, sau đó nhấn chuột vào cột đầu tiên của grid mặt hàng, rồi kéo đến nhóm hàng cần chuyển đến trên cây thư mục phía bên trái và thả chuột.

 4. Ngừng kinh doanh một mặt hàng

Khi muốn ngừng kinh doanh một mặt hàng thì ta làm như sau:

– Vào Cấu hình –>Mặt hàng.

– Trong danh sách các mặt hàng chọn mặt hàng muốn ngừng kinh doanh sau đó nhấn vào nút sửa sau đó và bỏ tích vào nút theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*