Home > Hướng dẫn > Hướng dẫn Quản trị nhân viên – Quản trị nhân sự

Hướng dẫn Quản trị nhân viên – Quản trị nhân sự

HTsoft BizMan.NET cho phép Khai báo quản trị và phân quyền cho toàn bộ những user sử dụng phần mềm.

  • Quản lý tất cả thông tin nhân viên công ty.
  • Phân quyền nhân viên, chia nhóm nhân viên theo chi nhánh, nhóm kinh doanh.
  • Quản lý Tiền lương, tiền thưởng, quản lý hoa hồng theo nhân viên
  • Quản lý Chuyển chi nhánh, chuyển nhóm,…
  • Quản lý tiền hỗ trợ, Quản lý Tạm ứng lương

Quản trị người dùng

Menu Hệ thống–> Quản lý user

Trước khi thêm một user ta thêm một nhóm user, kích nút Thêm trong khung phần Quản lý nhóm user sau đó nhập thông tin tên nhóm và mã nhóm sau đó Ghi lại.

quan-ly-nhom-nhan-vien

Để sửa 1 nhóm user : chỉ việc nhấn đúp chuột vào dòng chưa nhóm user cần sửa hoặc chọn vào dòng muốn sửa rồi nhấn sửa ở góc phải phía dưới. các thao tác còn lại giống hệt khi thêm mới.

Xóa một user: Chọn vào user cần xóa rồi nhấn lên nút xóa bên dưới góc phải.

Thêm một user vào hệ thống:

– Ta nhấn nút Thêm ở góc phải của khung Quản lý user: Nhấn nút thêm như hình để thêm mới user:them-nhan-vien

– Giao diện Thêm user hiển thị. Nhập các thông tin trên form, nhấn chuột lên nút khoanh tròn ở trên để chọn nhóm nhân viên cần phân quyền, chọn các kho mà user đó được quyền truy cập, sau đó nhập các thông tin còn lại như hình và nhấn Ghi lại.

Sửa thông tin user

Nhấn đúp lên dòng chứa user đó, hoặc chọn vào dòng chứa user cần sửa rồi nhấn nút sửa bên dưới. Các thao tác còn lại giống như khi thêm mới.

Xóa một user

Chọn vào user cần xóa rồi nhấn lên nút xóa bên dưới góc phải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*