Home > Hướng dẫn > Hướng dẫn thay đổi thông tin công ty – cài đặt báo cáo

Hướng dẫn thay đổi thông tin công ty – cài đặt báo cáo

Trên Form này, bạn có thể tiến hành cài đặt mặc định các thông tin về công ty. Các thông tin này được cài đặt độc lập trên mỗi máy và có tác dụng đối với duy nhất máy đó. tuỳ chọn cho báo cáo, cảnh báo công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, cảnh báo hết hàng…

Chú ý: Logo công ty trên form này sẽ được In ra máy in trên các phiếu in có Logo

Chọn Menu Cấu hình –>Tuỳ chọn

thay-doi-thong-tin-cong-ty

Nhập các thông tin cần cài đặt : Tên công ty, Địa chỉ, Điện thoại, Fax, Mã vùng, Quốc gia vào các mục tương ứng.

Thay Logo công ty: bạn chọn theo đường dẫn bằng cách nhấn nút .

Bạn có thể lựa chọn các thông tin liên quan đến báo cáo bằng cách nhấn tab . Khi đó các thông tin trong tab này sẽ được hiển thị như sau:

Trong phần báo cáo, bạn có thể lựa chọn theo các tiêu chí:

In logo công ty, In tên công ty, In số điện thoại công ty, In Fax công ty, In số tiền bằng chữ, in địa chỉ: Logo của công ty, tên công ty, số điện thoại, Fax… sẽ được in vào các báo cáo nếu bạn lựa chọn

tuy-chon-bao-cao

Ngôn ngữ BC: Bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ dùng để in báo cáo bằng cách chọn trong hộp thả . Bạn có thể chọn ngôn ngữ báo cáo là một ngôn ngữ khác mà chúng tôi mặc định ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Anh. Ngôn ngữ báo cáo thứ 2 này sẽ do người dùng tự soạn thảo khi sử dụng chương trình.

Ở tab Cài đặt khác bạn có thể đặt / tắt chế độ cảnh báo:

Tiện ích này cho phép cảnh báo công nợ quá hạn phải thu/ phải trả, danh sách hết hàng…

Sau khi nhấp đầy đủ các thông tin cần thiết bạn nhấn nút để lưu các thông tin vừa nhập.

cac-cai-dat-khac

Ấn nút để đóng form Tuỳ chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*