Home > Tính năng cơ bản (page 2)

Tính năng cơ bản

Phần mềm quản lý kho hàng

Phần mềm quản lý kho hàng tốt nhất HTsoft BizMan.NET bao gồm phần mềm quản lý kho hàng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu quản lý một hoặc nhiều kho tại một hoặc nhiều địa điểm, nhiều chi nhánh. Cho phép quản lý nhiều kho online với tốc độ truy nhập nhanh. Phần mềm có thể quản lý kho cho các đơn ... Xem Thêm »