Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm

Câu hỏi 01: Khi xóa các phiếu: đơn đặt hàng, đơn mua hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán lẻ, phiếu trả tiền nhà cung cấp, phiếu thu tiền khách hàng, phiếu thu, phiếu chi thì hệ thống sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Câu hỏi 02: Có thể trả lại hàng bảo hành sửa chữa cho khách hàng trong những trường hợp nào?

Câu hỏi 03: Doanh nghiệp sẽ thực hiện các bước như thế nào trên phần mềm để quản lý và theo dõi được quá trình gửi tiết kiệm hàng tháng tại ngân hàng?

Câu hỏi 04: Có thể sửa chi tiết của nhiều mặt hàng cùng một lần sửa không? Thực hiện nó như thế nào?

Câu hỏi 05: Khi một doanh nghiệp có hình thức kinh doanh là công ty mẹ và các công ty con. Công ty mẹ muốn sử dụng hình thức chuyển kho từ công ty mẹ tới công ty con. Làm thế nào để phần mềm HTsoft BizMan.NET có thể quản lý công nợ phát sinh do lượng hàng đã chuyển đến công ty con? Khi công ty con bán được hàng muốn chuyển tiền trả công ty mẹ thì trên HTsoft BizMan.NET phải thực hiện những chứng từ nào?

Câu hỏi 06: Muốn xóa hết dữ liệu demo trong máy để làm lại từ đầu thì làm như thế nào?

Câu hỏi 07: Không xem và in được report?

Câu hỏi 08: Người quản lý doanh nghiệp muốn ra quyết định nên kinh doanh tiếp mặt hàng gì và không nên kinh doanh mặt hàng gì? Phần mềm HTsoft BizMan.NET có thể trợ giúp người quản lý ra quyết định này như thế nào?

Câu hỏi 09: Có thể theo dõi yêu cầu lưu lại dữ liệu cho khách như thế nào trong trường hợp khách mang hàng đến bảo hành và yêu cầu lưu lại toàn bộ dữ liệu trong máy?

Câu hỏi 10: Tại sao trong quản lý serial/imei thấy còn emei nhưng lại không còn số lượng tồn kho?

Câu hỏi 11: Trong trường hợp bị mất mật khẩu quản trị của phần mềm thì phải làm thế nào?

Câu hỏi 12: Tại sao không xóa được phiếu bán hàng?

Câu hỏi 13: Tính bảo mật và an toàn dữ liệu khi sử dụng như thế nào?

Câu hỏi 14: Muốn tính tiền hoa hồng cho từng nhân viên trên mỗi mặt hàng bán ra thì làm như thế nào trên phần mềm?

Câu hỏi 15: Doanh nghiệp muốn thay đổi mẫu hóa đơn bán hàng thì làm như thế nào?

Câu hỏi 16: Trong trường hợp lập hóa đơn bán hàng, doanh nghiệp muốn ghi lại số hóa đơn GTGT cũng với phiếu bán hàng đó thì làm như thế nào?

Câu hỏi 17: Sự giống và khác nhau giữa chức năng tính giá bán và chức năng quản lý giá?

Câu hỏi 18: Cách nhập số lượng tồn đầu?

Câu hỏi 19: Doanh nghiệp muốn thống kê xem một hàng điện thoại đã được đem đến sửa chữa/bảo hành bao nhiêu lần rồi thì xem ở đâu?

Câu hỏi 20: Phần mềm HTsoft BizMan.NET sử dụng được cho những lĩnh vực kinh doanh nào và dùng được trên những hệ điều hành nào?

Câu hỏi 21: Một công ty đa chi nhánh, có nhiều cửa hàng ở nhiều địa điểm cách xa nhau thì giải pháp có thể áp dụng cho mô hình công ty này như thế nào?

Câu hỏi 22: Ý nghĩa của serial/imei trong bảo hánh sửa chữa?

Câu hỏi 23: Muốn thống kê các mặt hàng bán chạy nhất, doanh thu cao nhất, có lợi nhuận nhiều nhất thì làm như thế nào?

Câu hỏi 24: Có thể theo dõi bảng biến động giá nhập vào của từng mặt hàng trong khoảng thời gian bất kỳ không?

Câu hỏi 25: Trong trường hợp nhập hàng, nhưng hàng chưa vào kho mà đang trên đường chuyển về kho thì doanh nghiệp có thể kiểm soát được điều đó trên phần mềm không?

Câu hỏi 26: Muốn so sánh số lượng nhập vào hoặc bán ra của từng mặt hàng ở các kho trong một khoảng thời gian thì làm thế nào?

Câu hỏi 27: Khi một doanh nghiệp có hình thức kinh doanh là công ty mẹ và các công ty con. Công ty mẹ muốn sử dụng hình thức bán hàng từ công ty mẹ cho công ty con. Làm thế nào để phần mềm HTsoft BizMan.NET có thể quản lý công nợ phát sinh do lượng hàng đã bán cho công ty con?

Câu hỏi 28: Một công ty nhập về linh phụ kiện để sản xuất, lắp ráp nhưng khi xuất bán thì lại xuất bán những thành phẩm. Vậy làm thế nào để giải quyết quản lý được tất cả linh phụ kiện và thành phẩm trên phần mềm HTsoft BizMan.NET?

Câu hỏi 29: Khi doanh nghiệp và khách hàng có trao đổi mua đi bán lại hàng hóa với nhau. Ví dụ trường hợp doanh nghiệp (A), khách hàng (B). A bán cho B 10 triệu tiền hàng, B bán lại cho A hàng hóa khác trị giá 6 triệu. B muốn A trừ cho B 6 triệu vào hóa đơn đã mua của A, 4 triệu còn lại A để B nợ lại và thanh toán sau thì làm thế nào trên phần mềm?

Câu hỏi 30: Khi mua phần mềm HTsoft BizMan.NET, doanh nghiệp được hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo ra sao, chế độ bảo hành như thế nào?

Câu hỏi 31: Khi lập một chương trình khuyến mãi và muốn áp dụng chương trình khuyến mãi đó trên nhiều chi nhánh thì làm như thế nào?

Câu hỏi 32: HTsoft BizMan.NET có tích hợp tính năng in mã vạch hay không?

Câu hỏi 33: Khi công ty không muốn khai báo trước quá nhiều khách lẻ nhưng vẫn muốn lưu lại thông tin của khách lẻ để chăm sóc thì doanh nghiệp làm thế nào?

Câu hỏi 34: Cách quản lý dữ liệu của hệ thống phần mềm?

Câu hỏi 35: Khi đi công tác xa không có mặt ở công ty, người quản lý có thể xem được các báo cáo bán hàng hàng ngày không?

Câu hỏi 36: Trong một công ty đa chi nhánh,công ty muốn lấy giá ở chi nhánh này để áp giá cho một chi nhánh khác? Công ty sẽ thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 37: Muốn sử dụng và quản lý sổ quỹ tiền USD trong giao dịch thì làm thế nào?

Trả lời:

Vào menu Quỹ & Ngân hàng và Sổ quỹ chọn khai báo số dư quỹ USD.

Nhấn hiệu chỉnh và nhập số dư cho tài khoản USD và Ghi lại.

Để sử dụng tiền USD trong mỗi giao dịch ta chọn lại loại tiền là USD và thao tác như đối với tiền VND.

Câu hỏi 38: Khi doanh nghiệp không còn kinh doanh một mặt hàng nữa thì doanh nghiệp cần làm gì để mặt hàng đó không xuất hiện trong các giao dịch nữa?

Câu hỏi 39: Doanh nghiệp quản lý việc trả lương cho nhân viên trên phần mềm này thì thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 40: Đối với những sản phẩm có thể bán hoặc cho thuê thì việc thuê đó phần mềm HTsoft BizMan.NET có thể quản lý như thế nào?

Câu hỏi 41: Cách quản lý hàng khi giao hàng cho nhân viên?

Câu hỏi 42: Phần mềm có thể đáp ứng được bao nhiêu người cùng làm việc đồng thời trên hệ thống? Phần mềm có thể quản lý được tối đa bao nhiêu chi nhánh?

Câu hỏi 43: Nguyên tắc tính giá vốn khi bán hàng thế nào?

Câu hỏi 44: Để xem toàn bộ các seria/imei chưa bán theo từng mặt hàng trong kho thì ta cần làm những bước nào?

Câu hỏi 45: Trong các lần kiểm kê kho của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể phải lập các phiếu nhập hoặc xuất kho điều chỉnh. Doanh nghiệp muốn theo dõi và xem toàn bộ các lần nhập xuất kho điều chỉnh đó thì doanh nghiệp cần phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 46: Muốn xem toàn bộ các giao dịch đối với ngân hàng thì làm như thế nào trên phần mềm?

Câu hỏi 47: Thông tin nào trong phiếu bảo hành sửa chữa để xác định là phiếu đấy có thu tiền hay không?

Câu hỏi 48: Khách hàng có thể đặt trước cho doanh nghiệp một số tiền nhưng chưa lấy hàng ngay hay không? Nếu có thì làm thế nào?

Câu hỏi 49: Muốn không cho nhân viên nhìn thấy giá vốn khi bán thì làm như thế nào trong phần mềm?

Câu hỏi 50: HTsoft BizMan.NET có thể tích hợp được với các phần mềm khác không ? Khả năng tích hợp đó như thế nào?

Câu hỏi 51: Dựa vào đâu để biết được một công nợ đã quá hạn phải thu phải trả? Doanh nghiệp muốn cảnh báo khi có công nợ quá hạn thì thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 52: Muốn chuyển 100 triệu của ngân hàng tại chi nhánh A sang ngân hàng của chi nhánh B thì thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 53: Muốn in ra doanh số bán hàng theo từng nhân viên thì thực hiện thế nào?

Câu hỏi 54: Cách chuyển mặt hàng từ nhóm này sang nhóm khác?

Câu hỏi 55: Trên các phiếu nhập liệu nếu tồn tại 2 cột Đơn giá và Đơn giá VND, muốn bỏ cột Đơn giá thì thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 56: Một khách hàng là khách hàng đồng thời cũng là nhà cung cấp thì trong phần mềm sẽ khai báo khách hàng đó như thế nào?

Câu hỏi 57: Một Doanh nghiệp nhập hàng với đơn vị là Tấn nhưng lại bán hàng ra cho khách hàng đơn vị là Kg thì sẽ giải quyết như thế nào?

Câu hỏi 58: Doanh nghiệp muốn so sánh doanh số bán ra của các nhóm hàng trong tháng với nhau thì thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 59: Trong một chương trình khuyến mãi tặng kèm hàng, thời hạn khuyến mãi chưa hết nhưng mặt hàng tặng kèm đã hết. Doanh nghiệp muốn vẫn muốn áp dụng tiếp chương trình khuyến mãi đó nhưng không tặng kèm mặt hàng đã hết nữa thì thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 60: Cây nhóm hàng ảo được dùng để làm gì?

Câu hỏi 61: HTsoft BizMan.NET có thể tùy chỉnh theo các yêu cầu đặc biệt của doanh nghiệp không?

Câu hỏi 62: Khi mặt hàng đã hết hàng trong kho thì giá bán sẽ được hiển thị như thế nào trên hóa đơn bán buôn, bán lẻ?

Câu hỏi 63: Có thể bán một mặt hàng có seria/imei mà kho chỉ định để bán không chứa seria/imei đó không?

Câu hỏi 64: Doanh nghiệp muốn tạo một kế hoạch giảm giá trong 1 giờ vàng và muốn cho kế hoạch ấy tự động kích hoạt và tự động kết thúc theo thời gian định trước thì các bước cần làm như thế nào?

Câu hỏi 65: Doanh nghiệp muốn thiết lập cấu hình không cho phép sửa thông tin của các phiếu trong quá khứ thì làm như thế nào?

Câu hỏi 66: Doanh nghiệp muốn theo dõi và quản lý việc vay vốn và trả lãi cho ngân hàng hàng tháng thì trên phần mềm sẽ thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 67: Muốn tính lại giá bán lẻ hiện tại của doanh nghiệp giảm 5% so với giá bán lẻ hiện tại thì làm thế nào?

Câu hỏi 68: Khi chạy phần mềm HTsoft BizMan.NET xuất hiện thông báo lỗi không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì cần phải làm gì?

Câu hỏi 69: Các hoạt động thu chi không liên quan đến bán hàng và mua hàng thì sẽ thực hiện như thế nào trên phần mềm?

Câu hỏi 70: Doanh nghiệp muốn rút tiền từ ngân hàng về quỹ tiền mặt, đem tiền từ quỹ tiền để gửi vào quỹ của ngân hàng. Doanh nghiệp phải thực hiện những bước nào trên phần mềm?

Câu hỏi 71: Cách khai báo công nợ đầu kỳ khi sử dụng phần mềm?

Câu hỏi 72: Các hình thức hỗ trợ triển khai và thanh toán với khách hàng ở xa?

Câu hỏi 73: Trong một công đa chi nhánh, mỗi chi nhánh có quỹ tiền mặt và sổ ngân hàng riêng. Trong phần mềm có thể quản lý riêng từng tài khoản không?

Câu hỏi 74: Có thể bán 1 hóa đơn có các mặt hàng từ nhiều kho khác nhau không? Thực hiện như thế nào trên phần mềm?

Câu hỏi 75: Muốn dừng chương trình khuyến mãi khi chưa hết thời gian khuyến mãi thì ta làm như thế nào?

Câu hỏi 76: Doanh nghiệp nhập hàng về kho với chi phí cho hàng hóa là 600 triệu chưa thuế, thuê đơn vị vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa với chi phí 2,5 triệu. Các bước nhập hàng trên phần mềm như thế nào?

Câu hỏi 77: Chuyển 100 triệu từ qũy của ngân hàng A sang quỹ của ngân hàng B trên cùng chi nhánh thì thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 78: Doanh nghiệp muốn kích hoạt một bảng giá đã được thiết lập trước đó thì doanh nghiệp thực hiện các bước như thế nào?

Câu hỏi 79: Trong trường hợp khách hàng đến bảo hành sản phẩm (điện thoại-trong thời hạn bảo hành), khách hàng được đổi một điện thoại khác thì trong phần mềm sẽ giải quyết như thế nào?

Câu hỏi 80: Khách hàng muốn thanh toán hóa đơn bằng cách chuyển khoản thì trong phần mềm thực hiện các bước như thế nào?

Câu hỏi 81: Các bước để thực hiện việc ứng trước tiền cho nhà cung cấp trên phần mềm như thế nào?

Câu hỏi 82: Khi nào số phiếu bán hàng không nhảy tự động?

Câu hỏi 83: Quy luật sinh ra prefix(tiền tố) của số phiếu của các phiếu?

Câu hỏi 84: Khi doanh nghiệp và khách hàng có trao đổi mua đi bán lại hàng hóa với nhau. Ví dụ trường hợp doanh nghiệp (A), khách hàng (B). A bán cho B 10 triệu tiền hàng, B trả lại cho A trị giá 6 triệu. B muốn A cấn trừ cho B 6 triệu vào hóa đơn đã mua của A thì làm thế nào trên phần mềm?

Câu hỏi 85: Muốn thay đổi tỷ giá quy đổi giữa ngoại tệ trong mỗi lần giao dịch thì làm như thế nào?

Leave a Comment