Báo cáo chuyển kho nội bộ – chi tiết toàn bộ phiếu chuyển kho

Báo cáo chuyển kho nội bộ Phần mềm quản lý doanh nghiệp HTsoft BizMan.NET – Giúp bạn dễ dàng quản lý, theo dõi lịch sử xuất nhập hàng hóa, thống kê chi tiết các giao dịch trên từng mã hàng, kiểm soát hoạt động nhập xuất hàng hóa. Quản lý kho: Nhập hàng, xuất hàng, chuyển … Read more