Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành phần mềm HTsoft BizMan

HTsoft bảo hành bộ phần mềm bản quyền HTsoft BizMan.NET trong thời gian 12 tháng tính từ ngày hai bên ký hợp đồng.

HTsoft  không chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau:

+ Virus phá hỏng, làm mất dữ liệu.

+ Cài đặt lại máy tính làm hỏng, mất dữ liệu.

+ Máy hỏng ổ cứng làm mất dữ liệu.

+ Người sử dụng cố tình làm hỏng chương trình, mất dữ liệu.

+ Người quản lý máy chủ làm mất dữ liệu.

Yêu cầu và phương thức bảo hành

1. Sau khi nhận được yêu cầu bảo hành chính thức bằng văn bản hoặc điện  thoại của khách hàng, HTsoft có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi chậm nhất là 02 ngày kể từ khi HTsoft nhận được yêu.

2.  Trách nhiệm bảo hành của HTsoft chỉ bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm do HTsoft gây ra, không bao gồm các sửa đổi làm ảnh hưởng đến cấu trúc chương trình và cơ sở dữ liệu do khách hàng gây ra. Các yêu cầu phát sinh thêm ngoài nội dung bộ phần mềm HTsoft đã ký kết với khách hàng sẽ được hai bên thoả thuận về kinh phí bổ sung.

3. HTsoft có trách nhiệm bảo hành cho khách hàng thông qua các kênh như điện thoại, Email, Fax, chuyển phát thư, công cụ online, hoặc cử nhân viên kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp.

Leave a Comment