Download Microsoft .NET Framework Full version

Bộ cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0.exe hỗ trợ cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8… Để cài đặt, các bạn chỉ việc tải về bộ cài theo đường link bên dưới sau đó chạy file cài đặt dưới quyền Administrator

net-framework-4-full

Đây là bộ cài đặt dùng chung và tương thích với hầu hết các hệ điều hành Windows XP SP3, 7, 8, 8.1. Bạn nên sử dụng file cài Comfortable bên dưới (bộ cài tương thích) để tránh xung đột và bị báo lỗi trong quá trình cài đặt

Cấu hình tối thiểu của máy tính là tốc độ CPU > 1GH và bộ nhớ RAM tối thiểu 512MB. Ngoài ra, máy tính phải có sẵn Windows Installer 3.1 và Internet Explorer 5.01 hoặc phiên bản cao hơn

Download Microsoft .NET Framework 4.0 tại đây:

Cài đặt, gỡ bỏ và điều khoản sử dụng:

  • Hướng dẫn cài đặt: Lưu file tải về ở trên vào máy sau đó click đúp để mở ra và làm theo hướng dẫn để cài đặt phần mềm
  • Hướng dẫn gỡ bỏ: Gỡ bỏ phần mềm bằng cách truy nhập “Start Menu” -> “Control Panel” -> “Programs and Features” -> “Uninstall
  • Tương thích với: Windows XP SP3, Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1
  • Điều khoản sử dụng: Bản quyền phần mềm được cấp phép theo quy định của nhà sản xuất, bạn hãy đọc và tuân thủ chính sách sử dụng dành cho người dùng cuối License Agreement (EULA) được hiển thị trong quá trình cài đặt phần mềm

1 thought on “Download Microsoft .NET Framework Full version”

Leave a Comment