Download SQL Server Express 2005 Full

Trước khi cài cần xem máy tính đang dùng win gì? (XP, Win 7, Mac, he he) Tiếp 32 bit or 64 bit Để tìm bản setup cho phù hợp! Dưới đây là bản setup dùng chạy trên XP và Win7 32 bit. GOOD LUCK!

sql2005

1. Cài đặt .Net Framwork 2.0 (22.42MB)
2. Download các chương trình:
SQLEXPR_2005_ADV_SP4 Bộ cài SQL Express 2005 SP4 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, chỉ cài đặt trên Win XP SP3 hoặc mới hơn.
SQLEXPR_2005_SP2 Bộ cài SQL Express 2005 SP2 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, dùng tốt cho Win XP SP2 và Win Server 2003
SQLEXPR_2005_SP3 Bộ cài SQL Express 2005 SP3 cho Win 32 và 64bit. Chú ý, chỉ cài đặt trên Win XP SP3 hoặc mới hơn.
3. Cài đặt SQL Server 2005 Express Edition
  • chạy file: SQLEXPR_ADV.exe
  • Làm theo các bước bên dưới:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
4. SQL Server Management Studio Express
  • Hướng dẫn cài đặt:
    • chạy file: SQLServer2005_SSMSEE.msi
    • làm theo hình ảnh:
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Leave a Comment