Giải pháp cân bằng tải Load balancing

Các hệ thống cân bằng tải cho Server ra đời từ rất sớm để cân bằng tải cho nhiều Server thường đặt tập trung tại chỗ trong các Server room, các Trung tâm dữ liệu. Khi mà Truyền thông phát triển mạnh, đặc biệt là Internet, rất nhiều doanh nghiệp ngày nay cũng có qui mô hoạt động rộng, các hệ thống Server đặt tại khắp mọi miền đất nước với mục đích cung cấp dịch vụ và ứng dụng một cách hoàn hảo.

can-bang-tai

Hệ thống HTsoft BizMan.NET kết hợp tất cả trong một, bao gồm cả chức năng “Global Server Load Balancing” – cho phép người quản trị thực hiện các chính sách phân bổ tài nguyên mạng và dịch vụ để triển khai một mô hình cung cấp ứng dụng phân bố, hiệu quả nhất có thể được.

Leave a Comment