Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)

API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng). Nó là 1 giao tiếp phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác nhau.

Bạn đang sử dụng một phần mềm chuyên dụng cho doanh nghiệp của bạn hoặc bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào khác nhưng bạn muốn bắt đầu trải nghiệm các tính năng tuyệt vời của HTsoft BizMan.NET?

api-software

Chúng tôi có một giải pháp cho bạn – Tích hợp API!

API cung cấp cho bạn khả năng để kết nối phần mềm hiện tại của bạn với các ứng dụng của HTsoft BizMan.NET một cách dễ dàng và một cách đơn giản.

Chuyển đổi thông tin một cách dễ dàng

HTsoft BizMan.NET dễ dàng tích hợp với các phần mềm phổ biến tại Việt Nam như Kế toán MISA, kế toán Fast, các phần mềm nhân sự, chấm công, tiền lương,…bạn có thể dễ dàng nhập / xuất dữ liệu và tất cả mọi thứ sẽ được tự động đưa vào đúng nơi bạn cần

apis-for-marketers

Tích hợp website thương mại điện tử

HTsoft BizMan.NET dễ dàng được tích hợp với các website thương mại điện tử, nhằm cập nhật thông tin chính xác nhất về phần mềm thông qua API, toàn bộ thông tin về hàng hoá, giá cả, số lượng sẽ được tích hợp hiển thị chính xác tới từng giây trên website của d0anh nghiệp.

Leave a Comment