Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên máy chủ

Máy chủ là gì?

Máy chủ phần mềm HTsoft là máy chủ có chức năng lưu trữ toàn bộ dữ liệu bán hàng.

Có thể sử dụng máy chủ làm máy trạm bán hàng

Yêu cầu cấu hình máy chủ

Để cài đặt máy chủ phần mềm quản lý bán hàng trên máy tính, máy chủ cần có cấu hình tối thiểu như sau:

– Pentium 4 – 2GHz,  1G RAM, trống 2 GB Hard disk.

– WinXP, Win Vista, Windows 7 , 8 / Windows Server 2003,2008, 2012

Hướng dẫn cài đặt máy chủ

Sau khi cài đặt phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET click file đã download .
Bước 1 : Chọn đường dẫn đặt bộ cài đặt của phần mềm:

start-install

Chọn Next để bắt đầu cài đặt

Bước 2 : Chọn xác nhận và ấn Next để tiếp tục cài đặt:

huong-dan-cai-dat

Bước 3 : Chọn xác nhận và ấn Next để tiếp tục cài đặt

cai-dat-bizman

Bước 4 : Nhập thông tin về người dùng, chọn Next để tiếp tục:

tao-thong-tin-cong-ty

Bước 5: Chọn chế độ máy Chủ

cai-dat-may-chu

 

 

 

Bước 6 : Chọn lại đường dẫn cài đặt


cai-dat-htsoft

Bước 7 : Chọn chế độ cài đặt Mặc định là Typical

chon-che-do-cai-dat

Bước 8 : Nhấn Finish và bắt đầu sử dụng phần mềm

finish-install

 

>> Hướng dẫn đăng nhập phần mềm

1 thought on “Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên máy chủ”

Leave a Comment