Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên máy trạm

Yêu cầu cấu hình máy trạm

Để sử dụng phần mềm quản lý bán hàng trên máy tính, máy tính của bạn cần 1 số điều kiện sau:
– 1.8 GHz, 512MB RAM, trống 300 MB ổ cứng.
– WinXP, Win Vista, Windows 7 , 8 / Windows Server 2003,2008, 2012

Hướng dẫn cài đặt máy trạm

Sau khi cài đặt phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET click file đã download .
Bước 1 : Chọn đường dẫn đặt bộ cài đặt của phần mềm:
start-install

 Chọn Next để bắt đầu cài đặt

Bước 2 : Chọn xác nhận và ấn Next để tiếp tục cài đặt:

huong-dan-cai-dat

Bước 3 : Chọn xác nhận và ấn Next để tiếp tục cài đặt

cai-dat-bizman

Bước 4 : Nhập thông tin về người dùng, chọn Next để tiếp tục:

tao-thong-tin-cong-ty

Bước 5: Chọn chế độ máy Trạm

cai-dat-may-tram

 

 

Bước 6 : Chọn lại đường dẫn cài đặt


cai-dat-htsoft

Bước 7 : Chọn chế độ cài đặt Mặc định là Typical

chon-che-do-cai-dat

Bước 8 : Nhấn Finish và bắt đầu sử dụng phần mềm

finish-install

>> Hướng dẫn đăng nhập phần mềm

Leave a Comment