Hướng dẫn cập nhật trạng thái đơn hàng

Trạng thái của đơn mua hàng gồm 3 trạng thái chính sau:

trang-thai-don-hang

– Nếu đơn hàng( PO) mới lập thì trạng thái mặc định ban đầu là Pending và với đơn hàng mà hàng hóa chưa về kho thì bạn chọn trạng thái là Pending.

– Nếu sau khi lập PO nhưng vì lý do nào đó bạn muốn hủy PO này thì bạn chọn Cancelled.

– Sau khi PO đã hoàn tất, hàng đã về kho bạn chọn là Invoiced.

– Ngoài ra trạng thái đơn hàng còn có một trạng thái đặc biệt là hàng đã chuyển (shipped) hay chưa chuyển. Nếu trạng thái là Pending mà có dấu check được tích vào nghĩa là hàng đã được nhà cung cấp chuyển nhưng đang đi trên đường và chưa về đến kho–>dấu hiệu để nhà quản lý biết chi tiết về tình trạng thực sự của đơn hàng, cũng là để xác nhận (confirm) về tình trạng đơn hàng giữa nhân viên theo dõi đơn hàng và nhà quản lý.

Để cập nhật lại trạng thái cho Đơn mua hàng ta làm như sau:

+ Tại giao diện của Đơn mua hàng

+ Ta chọn đơn hàng muốn cập nhật lại trạng thái sau đó nhấn chuột phải tại đơn hàng đã chọn và chọn Cập nhật trạng thái

cap-nhat-don-hang

+ Hệ thống hiển thị giao diện Cập nhật trạng thái đơn hàng. Ta chọn trạng thái muốn chuyển sau đó nhấn Ghi lại để hoàn tất.

quan-ly-chuyen-don-hang

Leave a Comment