Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm

Sau khi sử dụng Demo phần mềm, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET có thể thực hiện các bước sau để đăng ký bản quyền với HTsoft.

Bước 1: Chạy phần mềm, tạo mã đăng ký bản quyền.

dang-ky-ban-quyen-htsoft

Trong form chi tiết đăng nhập. chọn mục Tạo mã đăng ký bản quyền

dang-ky-ban-quyen

Hướng dẫn tạo mã đăng ký bản quyền trên HTsoft BizMan.NET

Bước 2: Gửi file đăng ký bản quyền tới email của Htsoft và thanh toán để được cấp Key.

Download 2 file “KEY” và “FILE THAM CHIẾU

Gửi email tới địa chỉ contact@htsoftbizman.net đính kèm 2 file vừa tạo ra ở bước 1. Htsoft sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách để hướng dẫn ký hợp đồng, thanh toán và triển khai.

Bước 3: Đăng ký bản quyền cho phần mềm với Key do HTsoft cung cấp.

Sau khi nhận được key do Htsoft cung cấp ta thực hiện các bước sau để đăng ký bản quyền cho phần mềm:

dang-ky-ban-quyen-htsoft-bizman

Nhập KEY do HTsoft Cung cấp.

Khi đăng ký thành công thì màn hình hiển thị thông báo. Nhấn OK đê tiếp tục làm việc.

Leave a Comment