Hướng dẫn duyệt đơn mua hàng

Khi một đơn hàng được lập thì nó phải tuân theo quy trình xác nhân/phê duyệt. Đơn mua hàng phải được người có quyền duyệt đơn hàng trước khi đơn hàng đó được chuyển thành phiếu nhập kho hoặc phiếu chuyển kho. Việc duyệt đơn hàng sẽ được thực hiện như sau:

– Vào menu Mua hàng–>Đơn mua hàng.

duyet-don-mua-hang

– Trong danh sách Đơn mua hàng, ta chọn đơn đặt muốn duyệt trong grid sau đó nhấn vào nút sửa trên thanh chức năng hoặc kích đúp chuột tại đơn hàng muốn duyệt trên grid.

– Thông tin chi tiết về Đơn mua hàng sẽ hiển thị trên giao diện Sửa đơn mua hàng. Để duyệt đơn mua hàng ta nhấn nút Duyệt (Ctrl+F11), nếu từ chối đơn hàng ta nhấn Từ chối(Ctrl+F10).duyet-don-hang

– Sau khi Duyệt đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Duyệt đơn hàng, ta có thể ghi thêm Ghi chú cho đơn hàng đó.

– Tương tự đối với trường hợp Từ chối đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Từ chối đơn hàng, ta có thể ghi thêm Ghi chú cho đơn hàng đó hoặc ghi lý do từ chối đơn hàng để theo dõi.

tu-choi-don-hang

– Sau đó nhấn Ghi lại để hoàn tất quá trình duyệt.

Leave a Comment