Hướng dẫn lập đơn hàng mới

Vào menu Mua hàng–>Đơn mua hàng

lap-don-hang-bizman

– Hệ thống sẽ hiển thị ra tất cả những đơn mua hàng(nếu có) trong hệ thống theo trạng thái của đơn hàng đó.

quan-ly-don-hang

– Thanh chức năng của Đơn mua hàng.

– Để thêm một đơn hàng ta có 3 cách:

– Nhấn vào nút Thêm trên thanh chức năng.

– Nhấn phím Ctrl+N.

– Nhấn chuột phải vào grid phía dưới hoặc nhấn vào nút ô vuông nhỏ trên cột Số phiếu rồi chọn Thêm.

quan-ly-so-phieu

– Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới đơn mua hàng, sau đó ta thực hiện nhập các thông tin như trong hình sau. Sau đó Ghi lại để hoàn tất lập đơn hàng.

them-moi-don-hang

Các thông tin cần quan tâm:

(1) Nếu đơn hàng là đơn hàng nội bộ chuyển hàng hóa giữa các kho thì chọn chi nhánh chuyển. Nếu không thì để trống.

(2) Có thể chọn lại kho nhập hàng nhập về cho từng mặt hàng trong đơn hàng này.

(3) Ngày nhận hàng (expected date), nếu bạn chọn vào nghĩa là bạn muốn nhận được hàng vào ngày đó, nếu không xác định được ngày nhận hàng thì hủy dấu tích tại ô này

Leave a Comment