Hướng dẫn lập phiếu nhập kho nhập kho trực tiếp

Trên Phiếu nhập kho nhấn thêm mới hoặc nhấn ctrl +N. Nhập các thông tin trên cần thiết sau đó nhấn Ghi lại.

– Có thể chuyển tiếp một đơn mua hàng sang phiếu nhập kho (Tham khảo chuyển tiếp đơn mua hàng)

– Nhập thông tin trong vùng Chi tiết phiếu nhập:

Nhập kho trực tiếp trên phần mềm.

nhap-kho-tu-phan-mem

– Dùng phím mũi tên lên xuống để chọn, kết thúc việc chọn bằng nhấn phím Enter(nếu muốn chọn ngay mã hàng ở dòng trên cùng nhất mà không muốn dùng phím mũi tên trên bàn phím để chọn vào mã hàng đó, thì có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl+Enter để chọn ngay trong khi đang gõ tại ô F12). Kết quả như sau:

huong-dan-nhap-kho

– Tại mục Kho(F6), kho này sẽ tự động được nhập vào trong chi tiết phiếu (kho được chấp nhận ghi vào hệ thống là kho nằm trên cột Kho của chi tiết phiếu(Grid)). Để thay đổi nhanh tất cả các kho trong grid, bạn chọn kho mới trên mục F6 và nhấn nút sau:

nhap-kho-nhanh

– Bạn có thể bổ sung, chỉnh sửa các thông tin như: Số lượng, Đơn giá, Thuế(%), Chiết khấu(%) trong chi tiết phiếu và hệ thống sẽ tự động tính thành tiền và tổng tiền.

chinh-sua-truoc-khi-nhap-kho

– Để nhập số serial/imei của mặt hàng ta mở hộp imei như sau:

nhap-kho-imei-nhanh

– Bạn có thể dùng máy đọc mã vạch(Barcode reader) để đọc mã số IMEI vào hệ thống, hoặc cũng có thể dùng tay nhập thủ công từng số IMEI, hoặc import từ file Excel.

lap-phieu-nhap-kho-co-imei

– Chọn thời hạn của máy/ bảo hành như sau:

quan-ly-han-imei

– Sau khi chọn xong 1 giá trị hạn bảo hành đầu tiên, nếu các IMEI sau đó có cùng ngày bảo hành thì bạn có thể thao tác nhanh việc nhập bằng cách sau: giữ phím Shift rồi dùng chuột chọn ô đích (Muốn chọn các ô rời rạc thì nhấn phím Ctrl+nhấn chuột tại các ô cần chọn) sau đó nhấn chuột phải:

tinh-han-imei

– Sau khi hoàn tất quá trình nhập ta nhấn nút Ghi để hoàn tất. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận tổng giá trị của hóa đơn vào công nợ đối với nhà cung cấp. Nếu muốn thanh toán thì ta có thể nhấn vào nút Thanh toán , hệ thống sẽ chuyển sang giao diện Trả tiền nhà cung cấp(xem hướng dẫn trả tiền nhà cung cấp).

Leave a Comment