Hướng dẫn mua bản quyền phần mềm HTsoft

HTsoft BizMan.NET thực hiện quy trình bán hàng và cung cấp bản quyền như sau

mua-ban-quyen-phan-mem

Chi tiết các công việc cần thực hiện sau bước Ký hợp đồng & Thanh toán:

Khách hàng (bên A), HTsoft (bên B) sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Bên B lập và gửi hợp đồng mẫu cho bên A qua e-mail

Bước 2: Bên A xác nhận nội dung, nhập thông tin công ty của bên A, và gửi email lại cho bên B

Bước 3: Bên B ký, đóng dấu và gửi bản cứng qua EMS (4 bản) cho bên A

Bước 4: Bên A ký và gửi lại (2 bản)

Bước 5: Bên A thanh toán 50% số tiền cho bên B(theo điều khoản ghi trong hợp đồng)

Bước 6: Bên B cài đặt, cấp bản quyền, hướng dẫn bên A sử dụng thành thạo

Bước 7: Bên A thanh toán nốt 50% số tiền còn lại cho bên B(theo điều khoản ghi trong hợp đồng)

Bước 8: Bên B chăm sóc, bảo hành cho bên A  một năm kể từ ngày ký hợp đồng

Chi tiết liên hệ: 04 7300 8080 – Hotline:  0985 140 111

Leave a Comment