Hướng dẫn Phân quyền nhân viên – nhóm nhân viên

HTsoft BizMan.NET cho phép quản trị và phân quyền cho toàn bộ những user sử dụng phần mềm. Phân quyền nhân viên, chia nhóm nhân viên theo chi nhánh, nhóm kinh doanh,…

Phân quyền cho các nhóm user .

Ta chọn tab Phân quyền và thực hiện như hình sau:

phan-quyen-nhom-kinh-doanh

– Sau khi nhấn Chọn chức năng, form sau đây xuất hiện. Chọn các chức năng, chuyển từ trái qua phải như hình trên, Sau đó nhấn lên nút Trở về để chấp nhận kết quả.

quan-ly-nhom-nhan-vien-ban-hang

Sau khi quay trở lại giao diện phân quyền, ta thực hiện phân các quyền chi tiết cho từng tính năng đã chọn. Sau đó nhấn Ghi để lưu lại.

phan-quyen-nhom-user

Chú ý:

Khi user được chọn thuộc nhóm user nào thì user đó sẽ có toàn bộ quyền của nhóm đó đã được phân.

Khi ta chọn 1 user thuộc 2 nhóm user, nếu các chức năng của 2 nhóm user đó trùng nhau (overlap), khi đó hệ thống sẽ xét xem các chức năng bị trùng lặp đó, chức năng nào có quyền cao hơn thì sẽ chọn quyền đó để cho phép user thực hiện các thao tác trên hệ thống.

Leave a Comment