Hướng dẫn quản lý Khách hàng và nhà cung cấp

Phần mềm HTsoft BizMan.NET cho phép tạo và quản lý những thông tin cần thiết liên quan đến các khách hàng và nhà cung cấp của doanh nghiệp. Khách hàng và nhà cung cấp được tạo ra ở đây sẽ được liên kết với các giao dịch, các báo cáo thống kê liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp, và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

quan-ly-khach-hang

Cấu hình –>Khách hàng và nhà cung cấp

Mã Khách hàng được hệ thống phần mềm tự động sinh ra, bạn không cần nhập (có thể thay đổi thông tin này).
Thuộc kiểu: Nếu thuộc kiểu là “Khách hàng và nhà cung cấp” khi đó ta hiểu rằng đối tượng này có mua đi bán lại với công ty.

Nếu một đối tượng vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp như vậy, trong các báo cáo thống kê, hệ thống sẽ tự động thực hiện việc đối trừ công nợ, đối chiếu công nợ trên 1 bản báo cáo mà không cần phải tạo ra 2 báo cáo riêng biệt (1 báo cáo mua hàng, và 1 báo cáo bán hàng, hoặc 1 báo cáo phải thu và 1 báo cáo phải trả).

Giờ đây ta chỉ cần 1 bản báo cáo duy nhất đó cho 1 đối tượng vừa là khách hàng và vừa là nhà cung cấp hàng cho công ty. Việc gộp mã như vậy sẽ giảm được rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp trong việc quản lý công nợ, và các nghiệp vụ khác.
–    Sửa Khách hàng và nhà cung cấp: Nhấn vào nút Sửa để thực hiện , hoặc nhấn đúp chuột lên dòng muốn sửa trên grid và sửa các thông tin trên form, và kết thúc bằng việc nhấn Ghi.
–    Xóa Khách hàng và nhà cung cấp: Để xóa ta chọn dòng cần xóa, rồi nhấn chuột lên nút xóa và hệ thống sẽ thông báo xác nhận lại. Nếu quyết định xóa thì chỉ việc nhấn Yes, không muốn xóa thì nhấn No.

1 thought on “Hướng dẫn quản lý Khách hàng và nhà cung cấp”

Leave a Comment