Hướng dẫn Quản lý nhân viên (Tạo mới – phân quyền)

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET hỗ trợ tạo và quản lý tất cả các thông tin của nhân viên trong doanh nghiệp.

Truy cập menu Cấu hình –> Nhân viên

them-nhan-vien-htsoft
Form Danh mục nhân viên: hiển thị toàn bộ danh sách nhân viên đã khai báo.
form-nhan-vien

Hướng dẫn Thêm mới nhân viên

Trong Danh sách nhân viên nhấn lên nút Thêm trên thanh công cụ, hoặc nhấn Ctrl+N.

Giao diện Thêm nhân viên hiển thị. Ta nhập các thông tin sau đó nhấn Ghi lại để hoàn tất.

them-nhan-vien-htsoftbizman

Các thông tin cần chú ý:

– Trường Mã NV được chương trình tự sinh, bạn không cần nhập (bạn cũng có thể thay đổi thông tin này nếu muốn).

– Các trường thông tin có dấu là các trường bắt buộc phải nhập.

– Để xác định xem nhân viên đó còn làm việc hay không.

Sửa nhân viên

Trong Danh sách nhân viên chọn một nhân viên muốn sửa sau đó nhấn vào nút Sửa trên thanh công cụ để thực hiện, hoặc nhấn đúp chuột lên dòng muốn sửa trên grid. Giao diện Sửa nhân viên hiển thị, ta sửa các thông tin sau đó nhấn Ghi để lưu lại kết quả.

Xóa nhân viên

Trong Danh sách nhân viên chọn một nhân viên muốn xóa rồi nhấn chuột lên nút xóa trên thanh công cụ sau đó hệ thống sẽ xác nhận lại nhấn Yes để xóa nhân viên đó.

1 thought on “Hướng dẫn Quản lý nhân viên (Tạo mới – phân quyền)”

Leave a Comment