Hướng dẫn Quản lý nhóm hàng – Tạo nhóm hàng

Phần mềm bán hàng HTsoft BizMan.NET hỗ trợ không giới hạn số lượng nhóm hàng, định nghĩa các Nhóm hàng mà doanh nghiệp cung cấp theo n cấp dưới dạng cây thư mục rất trực quan.

Ngoài ra Phần mềm hỗ trợ tạo nhóm hàng ảo, dễ dàng quản lý, xem báo cáo về các nhóm hàng tuỳ chọn (nhóm các mặt hàng bán chạy nhất) hay theo dõi một nhóm hàng nào đó.

cay-thu-muc-ao

Sau đây là hướng dẫn làm bằng tay các thao tác Thêm/Sửa/Xóa nhóm hàng. Có thể dùng file mẫu excel để nhập liệu cho nhóm hàng một cách đơn giản, tiết kiệm thời gian và chính xác. Nhập bằng file excel thông qua chức năng Nhập mặt hàng từ Excel sẽ được trình bày ở phần sau.

Menu Cấu hình ->Nhóm hàng

Thêm Nhóm hàng

Tìm đến nhánh của cây nhóm hàng cần thêm, khi dấu check được chọn vào nhóm nào thì ta sẽ thêm được nhóm con của nhóm đó. Hệ thống cho phép thêm không hạn chế số lượng nhóm hàng, không hạn chế số cấp của cây thư mục nhóm hàng.

quan-ly-nhom-hang

Nhập các thông tin cần thiết trên form, nhấn Ghi/ Ctrl+S để lưu lại kết quả.

Các thông tin cần quan tâm:

Mã nhóm hàng: sẽ hiển thị trên cây thư mục.

Mã ngắn(mã ghép): để ghép thành mã hàng(chế độ mặc định hệ thống sẽ lấy mã ở cấp 1 và cấp 2 của cây thư mục để ghép thành prefix(phần đầu) của mã hàng, và suffix(phần sau) sẽ là các số tự tăng)

Alias: phục vụ việc tìm kiếm nhanh, thường là từ đồng nghĩa, từ viết tắt…

Sửa Nhóm hàng

Để sửa nhóm hàng, ta nhấn đúp vào dòng chứa nhóm hàng cần sửa, rồi nhấn nút Sửa

Xóa Nhóm hàng

Để xóa nhóm hàng, ta nhấn đúp vào dòng chứa nhóm hàng cần xóa, rồi nhấn nút Xóa

1 thought on “Hướng dẫn Quản lý nhóm hàng – Tạo nhóm hàng”

Leave a Comment