Hướng dẫn Sao chép thành đơn mua hàng

Để tạo một đơn mua hàng nhanh chóng, bạn có thể copy đơn mua hàng này thành một đơn mua hàng mới.Trong danh sách Đơn mua hàng, chọn đơn mua hàng muốn copy sau đó chọn nút Copy trên thanh chức năng hoặc chuột phải tại đơn hàng trên grid sau đó nhấn Copy.

sao-chep-don-mua-hang

– Sau khi Copy, nội dung của đơn hàng sẽ được hiển thị trên form Thêm mới đơn hàng, bạn có thể chỉnh sửa (tương tự như lập đơn hàng mới) sau đó nhấn Ghi lại.

Leave a Comment