Phần mềm in hoá đơn GTGT (in VAT invoice)

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET

Giải pháp in hóa đơn đặt in thay cho viết hóa đơn bằng tay, chuyên nghiệp, đẹp mắt, tránh sai sót, được lập trình tự động hoàn toàn được tích hợp miễn phí trong phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET

// Hướng dẫn In hoá đơn VAT

  • Số hóa đơn được in liên tục.
  • Thiết kế theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp.
  • Tiết kiệm chi phí đặt in, và thời gian.
  • Phân quyền sử dụng theo từng nhân viên.
  • Tùy chỉnh khổ in dễ dàng.
  • In hóa đơn có gạch chéo theo quy định của chi cục thuế
in-hoa-don-vat

Chức năng in VAT khác

  • In hóa đơn GTGT theo mẫu chi cục thuế (hoặc mẫu riêng tự thiết kế).
  • In hóa đơn trực tiếp từ máy in và giấy in thông thường.
  • Tổng hợp các hóa đơn đã in.
  • Quản lý danh sách khách hàng: Tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại, mã số thuế, tài khoản ngân hàng.
in-hoa-don-gtgt

1 thought on “Phần mềm in hoá đơn GTGT (in VAT invoice)”

Leave a Comment