Phần mềm quản lý công nợ

Quản lý công nợ

Nợ tiền nhà cung cấp hoặc cho khách hàng mua thiếu là chuyện khó tránh khỏi, thậm chí xảy ra thường xuyên đối với một số loại cửa hàng đặc thù. Tuy nhiên để quản lý công nợ một cách hiệu quả, chính xác và kịp thời chúng ta cần có phần mềm quản lý công nợ.

 • Quản lý chính xác công nợ phải thu, phải trả trên một hoặc nhiều chi nhánh.
 • Quản lý chính xác công nợ phải thu, công nợ phải trả trên từng khách hàng.
 • Cho phép đặt giới hạn nợ, ngưỡng nợ.
 • Tự động cảnh báo công nợ đến ngày, công nợ quá hạn.
tong-no-den-va-qua-han

Cho phép ghi công nợ

Phần mềm bán hàng HTsoft BizMan.NET cho phép ghi công nợ, đặt ngưỡng cho phép nợ theo số tiền, số ngày nợ, số phiếu nợ. Nếu vượt quá ngưỡng cho phép, nhân viên sẽ không thể thực hiện giao dịch giúp kiểm soát được rủi ro “vỡ nợ”.

 • Quản lý Số tiền nợ cho phép nợ.
 • Quản lý số ngày cho phép nợ.
 • Quản lý số phiếu cho phép nợ.
gioi-han-no-tren-bizman

Báo cáo công nợ bán hàng

Doanh nghiệp có thể dễ dàng xem báo cáo công nợ bất cứ lúc nào, số liệu chính xác tới từng giây.

 • Báo cáo công nợ phải thu, phải trả.
 • Báo cáo công nợ đến, quá hạn.
 • Báo cáo đối chiếu công nợ.
 • Báo cáo theo dõi công nợ.
 • Báo cáo cảnh báo nợ quá hạn.
bao-cao-cong-no

Cảnh báo công nợ quá hạn

Khi công nợ vượt quá cho phép nợ theo số tiền, số ngày nợ, số phiếu nợ. Nhân viên sẽ nhận được thông báo nợ quá hạn ngay khi đăng nhập vào phần mềm. Giúp chủ động lên kế hoạch thu nợ kịp thời, tránh để nợ của khách hàng chuyển thành nợ xấu khó đòi, không bỏ sót nợ, có dòng tiền vào tốt. Chủ động trả nợ nhà cung cấp trước khi hết hạn, tránh làm giảm uy tín đối với nhà cung cấp vì trả nợ muộn hoặc không trả được nợ.

quan-ly-cong-no-theo-nhieu-chi-nhanh

Leave a Comment