Phần mềm quản lý Khách hàng và Nhà cung cấp

Quản lý Khách hàng và nhà cung cấp

Đây là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp (CRM), Phần mềm HTsoft BizMan.NET cho phép tạo và quản lý những thông tin cần thiết liên quan đến các khách hàng và nhà cung cấp, hỗ trợ quản lý các giao dịch, các báo cáo thống kê liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp, và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

 • Quản lý theo dõi thông tin Khách hàng và Nhà cung cấp trong hệ thống (Tên, địa chỉ, email,..).
 • Quản lý công nợ trên từng Khách hàng và Nhà cung cấp.
 • Quản lý chương trình khuyến mãi áp dụng riêng cho từng Khách hàng và Nhà cung cấp
 • Quản lý giá bán, quản lý khuyến mãi, chiết khấu trên từng Khách hàng và Nhà cung cấp.
 • Dễ dàng thêm mới, sửa, xoá Khách hàng và Nhà cung cấp khỏi hệ thống.
 • Hỗ trợ nhiều tính năng sau bán hàng: SMS, Email, Call,…
quan-ly-khach-hang

Quản lý công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET hỗ trợ quản lý công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp tại nhiều chi nhánh, nhiều văn phòng, tính hoa hồng bán hàng chính xác trên từng nhân viên.

 • Quản lý công nợ Khách hàng và Nhà cung cấp trên toàn bộ chi nhánh.
 • Quản lý giới hạn nợ, ngưỡng nợ theo số tiền, số ngày, số phiếu nợ.
 • Tự động cảnh báo khi sắp quá công nợ.
 • Tuỳ chọn cho phép/ không cho phép bán hàng khi vượt quá công nợ.
 • Dễ dàng quản lý thêm mới, sửa, xoá thông tin Khách hàng và Nhà cung cấp khỏi toàn bộ hệ thống.
 • Bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin nhân viên trong công ty tuyệt đối.
 • Hướng dẫn quản lý Khách hàng và nhà cung cấp

phan-mem-quan-ly-cong-no-khach-hang

2 thoughts on “Phần mềm quản lý Khách hàng và Nhà cung cấp”

Leave a Comment