HTsoft BizMan.NET

Phần mềm quản lý kho hàng

Xem báo cáo xuất nhập tồn dễ dàng‎

 • Quản lý kho hàng một cách hiệu quả, chuyên nghiệp, đầy đủ các chức năng: Nhập hàng hóa, kiểm kho, hủy hàng, chuyển kho nội bộ, xuất kho và nhập tồn đầu kỳ.
 • Quản lý theo đa đơn vị tính, hỗ trợ quy đổi.
 • Quản lý kho đa chi nhánh.
 • Quản lý danh mục nhóm hàng hóa, khách hàng, nhà phân phối.

Phần mềm quản lý kho hàng tốt nhất

HTsoft BizMan.NET bao gồm phần mềm quản lý kho hàng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu quản lý một hoặc nhiều kho tại một hoặc nhiều địa điểm, nhiều chi nhánh. Cho phép quản lý nhiều kho online với tốc độ truy nhập nhanh. Phần mềm có thể quản lý kho cho các đơn vị kinh doanh hoặc sản xuất.

Chức năng Quản lý kho hàng miễn phí

Phần mềm quản lý kho kho hàng­ được chia thành nhiều module, tuỳ theo nhu cầu doanh nghiệp có thể dễ dàng cài đặt, gỡ bỏ module. Dưới đây là một số module trong phân hệ quản lý kho hàng:

 • Quản lý nhập kho (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận)
 • Quản lý xuất kho (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận).
 • Quản lý kiểm kho: so sánh số liệu thực tế và số liệu trên phần mềm, gợi ý điều chỉnh tăng hoặc giảm để cân đối số liệu. Có hỗ trợ kiểm kê kho theo từng Serial/imei. Có thể kiểm kê theo từng nhóm hàng, từng kho hàng.
 • Quản lý đơn hàng (Áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận).
 • Quản lý kế hoạch nhập hàng, định mức, lập dự báo hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng, cảnh bảo hết hàng khi tới ngưỡng
 • Quản lý sổ kho hàng hóa (dạng Pivote Table): tồn đầu, nhập, nhập trả, nhập nội bộ, xuất nội bộ, xuất bán, xuất trả, tồn cuối)
 • Quản lý giá vốn theo các hình thức FIFO, LIFO, BQGQ … và các báo cáo lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng
 • Hỗ trợ in mã vạch (barcode) Code 128, Code 39
 • Quản lý xếp hàng trong kho, thẻ kho chi tiết nhập hàng, giá biến động các lần nhập .

Báo cáo Thống kê kho hàng

 • Báo cáo xuất hàng theo kho, theo chi nhánh, nhân viên, thời gian (một ngày bất kỳ, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ). Nếu xem báo cáo trong 1 ngày thì có thể xem riêng từng ca trong ngày hoặc cả 2 ca
 • Báo cáo sổ kho, tồn kho.
 • Báo cáo Hết hàng: danh sách hàng đã bán hết, ngày hết.
 • Báo cáo theo dõi hàng tồn.
 • Dữ liệu báo cáo bằng đồ thị trực quan, bảng tính ( Hỗ trợ xuất ra file Words, Excels, PDF, hoặc in trực tiếp bằng máy in.

Tuỳ chỉnh báo cáo kho

Các báo cáo trong phần mềm quản lý kho luôn hỗ trợ tuỳ biến . Tuỳ theo mục đích sử dụng, người dùng có thể tự mình tạo ra các mẫu báo cáo một cách đơn giản chỉ với thao tác kéo và thả.

 • Tuỳ chính báo cáo theo kho, theo chi nhánh,theo nhân viên, theo thời gian.
 • Báo cáo kho hàng trong một ngày bất kỳ, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Tổng hợp báo cáo kho hàng tự động

 • Lựa chọn các mẫu báo cáo bán hàng theo nhu cầu.
 • Tuỳ chỉnh các mẫu báo cáo bán hàng.
 • Gửi báo cáo dưới dạng file đính kèm vào mail
 • Đặt lịch để hệ thống sinh và gửi các báo cáo bán hàng một cách tự động từ máy chủ tới các nhà quản lý.
 • Xem báo cáo online qua web, mobile, tablet (*).

Quản trị hệ thống, phân quyền kho hàng

Phần mềm quản lý kho hàng HTsoft có hệ thống phân quyền mạnh mẽ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho doanh nghiệp bạn.

 • Quản trị nhóm user: cho phép thêm, sửa, xóa các nhóm user trong hệ thống
 • Quản trị user: cho phép thêm, sửa, xóa các user. User được phân quyền vào nhóm nào thì sẽ có toàn quyền mà nhóm user đó được phân.
 • Hệ thống cho phép 1 user nằm trong 2 hoặc nhiều nhóm (Khi user được kiêm nghiệm nhiều công việc của các nhóm khác nhau, quyền cao nhất của các nhóm đó sẽ được áp dụng).
 • User được phân quyền can thiệp vào dữ liệu của các kho nằm trên nhiều chi nhánh khác nhau khi đăng nhập vào hệ thống, user sẽ yêu cầu chọn chi nhánh nào cho phiên làm việc hiện hành (user không thể lập 1 phiếu xuất mà chọn được 2 kho của 2 chi nhánh khác nhau).
 • Có thể giới hạn quyền của user trên hệ thống: không được xem nhà cung cấp, không được sửa dữ liệu trong quá khứ, không được xem giá vốn …

1 thought on “Phần mềm quản lý kho hàng”

Comments are closed.