Phần mềm Quản lý thông tin nhân viên – Quản lý nhân sự

Quản lý Nhân viên công ty

Nhân viên công ty là yếu tố cơ bản để cấu thành nên công ty, quản lý nhân viên công ty tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 • Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
 • Quản lý thông tin họ tên, số điện thoại, số chứng minh thư, mức lương, phụ cấp…
 • Quản lý hoa hồng theo nhân viên.
 • Quản lý các khoản phụ cấp, trợ cấp, các khoản điều chỉnh trừ lương bù lương cho nhân viên
 • Quản lý tính lương tạm ứng giữa tháng.
 • Dễ dàng thêm mới, sửa, xoá nhân viên khỏi hệ thống.
quan-ly-nhan-vien-htsoft

Quản lý nhân viên tại nhiều chi nhánh

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET hỗ trợ quản lý nhân viên tại nhiều chi nhánh, nhiều văn phòng, tính hoa hồng bán hàng chính xác trên từng nhân viên.

 • Quản lý thông tin nhân viên công ty trên toàn bộ chi nhánh.
 • Cập nhật trạng thái đơn hàng: Theo dõi nhân viên, giám sát hành động của từng nhân viên.
 • Dễ dàng quản lý thêm mới, sửa, xoá thông tin nhân viên khỏi toàn bộ hệ thống.
 • Bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin nhân viên trong công ty tuyệt đối.
 • Hướng dẫn Quản lý nhân viên (Tạo mới – phân quyền)

phan-mem-quan-ly-nhan-su

2 thoughts on “Phần mềm Quản lý thông tin nhân viên – Quản lý nhân sự”

Leave a Comment