Quy trình mua hàng trong phần mềm

quy-trinh-mua-hang

Quy trình mua hàng trong HTsoft BizMan.NET

1. Lập đơn hàng mới

Duyệt đơn mua hàng
Sửa đơn mua hàng:
Xóa đơn mua hàng:
Gửi tin nhắn nhắc nhở thực hiện đơn hàng
Cập nhật trạng thái đơn hàng
Chuyển tiếp đơn mua hàng
Sao chép thành đơn mua hàng (PO à PO)
In đề nghị xuất hàng, biên bản bàn giao

2. Phiếu nhập kho

Lập phiếu nhập
Sửa phiếu nhập kho
Xóa phiếu nhập kho

3. Tạm ứng tiền cho nhà cung cấp

4. Trả tiền cho nhà cung cấp

Lập phiếu trả tiền nhà cung cấp
Trả tiền nhà cung cấp có đối trừ với tiền tạm ứng trước
Trả tiền nhà cung cấp bằng hình thức chuyển khoản
Sửa phiếu Trả tiền nhà cung cấp
Xóa phiếu Trả tiền nhà cung cấp

5. Trả lại hàng cho nhà cung cấp

Lập mới phiếu trả lại hàng cho nhà cung cấp
Trả lại hàng cho nhà cung cấp từ phiếu nhập kho
Trả lại hàng muốn cấn trừ thanh toán với phiếu nhập kho
Các trường hợp khác
Sửa phiếu Trả lại hàng cho nhà cung cấp
Xóa phiếu Trả lại hàng cho nhà cung cấp

Leave a Comment