Hệ thống trao đổi thông tin nội bộ ( Tin nhắn Message)

Trao đổi thông tin nội bộ miễn phí

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft BizMan.NET hỗ trợ tính năng gửi tin nhắn nội bộ hoàn toàn miễn phí, tốc độ nhanh, bảo mật cao,…là một phần không thể thiếu của các doanh nghiệp.

  • Cho phép gửi thông báo đến 1,2,… hoặc toàn bộ các users trong hệ thống, gửi tin nhắn kèm lý do cụ thể. Người nhận có thể lập tức reply (trả lời) hoặc forward (chuyển tiếp) tin nhắn cho các user khác
  • Hữu dụng cho công ty có nhiều nhân viên làm việc trên hệ thống và có hoạt động tác nghiệp.
  • Các tin chưa đọc sẽ mặc định sẵn hiển thị trên màn hình và được phân thành các loại tin. Khi có tin nhắn mới chưa đọc hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên màn hình.
gui-tin-nhan-noi-bo

Gửi tin nhắn mới

  • Tại giao diện Message Board ta nhấn chuột phải vào grid sau đó chọn Gửi tin nhắn mới. Sau đó hiển thị ra giao diện gửi tin nhắn, bạn nhập các thông tin cần thiết sau đó nhấn Gửiđể hoàn tất. Nếu chưa gửi ngay ta có thể nhấn Lưu để ghi nhớ lại.
  • Tại giao diện Message Board ta nhấn chuột phải vào tin nhắn muốn chuyển tiếp trên grid sau đó chọn Chuyển tiếp tin nhắn.

  • Tại giao diện Message Board ta nhấn chuột phải vào tin nhắn muốn xóa trên grid sau đó chọn Xóa tin nhắn. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận lại. Chọn Yes để xóa tin nhắn.

giao-tiep-noi-bo

Leave a Comment